សិក្ខាសាលា​ និង ជំនួបពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មផ្នែកថាមពល​អគ្គិសនី កម្ពុជា-កូរ៉េ ឆ្នាំ ២០១៤

sbeck2014_00

sbeck2014_01

sbeck2014_02

sbeck2014_04

Invitation_khmer_Button

Registration_Form_Button_kh_eng

Brochure_Button_Detail

sbeck2014_03

sbeck2014_05

 


 

ជេអេសគ្លូប៊ល (ខេមបូឌា) ខូលអិលធីឌី

អាស័យដ្នាន      : ផ្ទះលេខ ជេ ០៥, ផ្លូវ ជ្យែត, សង្កាត់ទំនប់ទឹក​ , ខ័ណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ                : ០២៣ ៦៦០១ ៦៦៦ / ០២៣ ៦៦០១ ២២២

អ៊ីម៉េល                : nayhiek@jsglobalcambodia.com, គេហទំព័រ: www.helloasean.com | www.jsglobalcambodia.com

 

helloasean