ជំនួបរវាងអគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និង ប្រធានក្រុមហ៊ុន JS Global Corporation

ជំនួបរវាងអគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និង ប្រធានក្រុមហ៊ុន JS Global Corporation

ភាសាខ្មែរៈ នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្ដម ងួន ម៉េង តិច អគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានទទួលជួបលោក George Kim, J.H ប្រធានក្រុមហ៊ុន JS Global Corporation នៅអគ្គនាយកដ្ឋានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ។

គោលបំណងនៃជំនួបនេះ គឺដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរៀបចំជំនួបពាណិជ្ជកម្មរវាងគណៈប្រតិភូកម្ពុជា-កូរ៉េ និងស្នើឱ្យមានការចុះអនុស្សារណៈយោគយល់រវាងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និង សាជីវកម្មធុរកិច្ចខ្នាតតូច & មធ្យម ក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបពាណិជ្ជកម្មនេះផងដែរ។ ជាការគ្រោងទុក ព្រឹត្តិការណ៍នេះ នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ។

English : In the afternoon of January 12, 2017 Excellency Nguon Meng Tech, director general of the Chamber of Commerce received George Kim, J.H chairman JS Global Corporation, the General Chamber of Commerce.

The purpose of the meeting was to discuss the organization of meetings between delegations Cambodia-Korea and the proposed Memorandum of Understanding between the Chamber of Commerce and the Business Corporation Small & Medium Business during the meeting as well. The planned event will take place in March 2017.

Meeting 12-1-2017 (2) Meeting 12-1-2017 (3)

 

Meeting 12-1-2017 (1)

Source Original : https://www.facebook.com/ccc.org.kh/

helloasean