ជំនួបស្វែងរក ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-កូរ៉េ (ខេត្តចុលាណាមដូ) ឆ្នាំ ២០១៥

លិខិតអញ្ជើញ សូមគោរពជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក​ លោកស្រី និង អ្នកនាងកញ្ញា ក្រុមហ៊ុន ជេ អេស គ្លូប៊ល (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី មានកិត្តិយស​សូមគោរពអញ្ជើញ​ បណ្តាពាណិជ្ជករទាំងអស់ ចូលរួមកម្មវិធី ជំនួបស្វែងរក ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-កូរ៉េ

Read more

សិក្ខាសាលា​ និង ជំនួបពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មផ្នែកថាមពល​អគ្គិសនី កម្ពុជា-កូរ៉េ ឆ្នាំ ២០១៤

    ជេអេសគ្លូប៊ល (ខេមបូឌា) ខូលអិលធីឌី អាស័យដ្នាន      : ផ្ទះលេខ ជេ ០៥, ផ្លូវ ជ្យែត, សង្កាត់ទំនប់ទឹក​ , ខ័ណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ                : ០២៣

Read more

ជំនួបស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-កូរ៉េ (ខេត្តឃ្យុងប៊ុក) ឆ្នាំ ២០១៤

លិខិតអញ្ជើញ ជំនួបស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-កូរ៉េ (ខេត្តឃ្យុងប៊ុក) ឆ្នាំ ២០១៤ សូមគោរពជូន លោក លោកស្រី យើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញ លោក លោកស្រី​​ ចូលរួមកម្មវិធីស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​បណ្តាក្រុមហ៊ុនមកពី​ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ។​ ក្រោមការសហការរវាង​សហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម​ខ្នាតតូចនិងមធ្យម ​(SBC) របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូង និង ក្រុមហ៊ុន ជេអេសគ្លូប៊ល

Read more